English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Search Search
Các dự án chuyển giao công nghệ
Các dự án chuyển giao công nghệ mà Trung tâm đang thực hiện
C DỰ ÁN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ    
  Các dự án đang thực hiện    
1.        Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Chi cục quản lý thủy nông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Bà Rịa-Vũng Tàu
2.        Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.Hồ Chí Minh Công ty QL khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh Tp.Hồ Chí Minh
3.        Xây dựng, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác CTTL thuộc Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Lục Ngạn Công ty TNHH một thành viên Lục Ngạn Bắc Giang
4.        Sửa đổi bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác CTTL thuộc Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Cầu Sơn Công ty TNHH một thành viên KT CTTL Cầu Sơn Bắc Giang
5.        Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác CTTL thuộc công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL sông Cầu Công ty TNHH một thành viên KT CTTL sông Cầu Bắc Giang
6.        Sửa đổi bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác CTTL thuộc Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Yên Thế Công ty TNHH một thành viên KT CTTL Yên Thế Bắc Giang
7.        Xây dựng, sửa đổi bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác CTTL thuộc Cty TNHH một thành viên KT CTTL Nam Yên Dũng Công ty TNHH một thành viên KT CTTL Nam Yên Dũng Bắc Giang
8.        Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Đăk Nông Công ty TNHH MTV thủy nông Đăk Nông Đăk Nông
9.        Xây dựng bản đồ quản lý tưới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh Hà Tĩnh
Về đầu trang
eurowindow facebook
hiểu đúng về eurowindow
eurowindow tuyển dụng
eurowindow khai trương căn hộ