English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Search Search
Các dự án đê, kè sông
Các dự án đê, kè mà Trung tâm đang thực hiện
A CÔNG TRÌNH ĐÊ, KÈ SÔNG    
1.        Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-TDT công trình: “Xử lý khẩn cấp kè Tân Cốc đoạn từ K7+000-K8+500 đê hữu Đào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định” Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản Nam Định
2.        Tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư điều chỉnh (lần 02) công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Đăkbla đoạn qua làng Plei Đôn và làng Kon Rờ Bàng – thành phố Kon Tum Ban QLDA XDCB các công trình trọng điểm thành phố Kontum Kon Tum
3.        Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán dự án đầu tư: Cải tạo nâng cấp đê công trình đê điều tuyến đê Hữu Hồng, huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định Ban Quản lý Dự án Xây dựng Nông nghiệp & PTNT Nam Định Nam Định
4.        Tư vấn khảo sát, lập DAĐT xây dựng công trình: Tu bổ, nâng cấp, xử lý các trọng điểm xung yếu đê Tả, Hữu sông Mã, đoạn từ cầu Hoàng Long đến Cửa Hới tỉnh Thanh Hóa Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Thanh Hóa Thanh Hóa
5.        Tư vấn khảo sát, lập DAĐT; lập TKBVTC-DT dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp hệ thống công trình phòng chống lụt bão đê hữu sông Hồng và tả sông Đào thành phố Nam Định. Ban QLDA XD NN&PTNT Nam Định Nam Định
6.        Khảo sát, lập TKBVTC-DT Bổ sung kéo dài tuyến kè bãi đoạn từ K45+730-K46+570 dự án: Xử lý trọng điểm đê xung yếu đoạn từ K44,9-K48,6 đê hữu sông Chu xã Thiệu Châu – Thiệu Tân, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Thanh Hóa Thanh Hóa
7.        Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư Tiểu dự án số 02: Đê bao phú Cường, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình thuộc Dự án đầu tư xây dựng vùng hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình giai đoạn II Ban QLDA XDCB ngành Nông nghiệp & PTNT Hòa Bình Hòa Bình
Về đầu trang
eurowindow facebook
hiểu đúng về eurowindow
eurowindow tuyển dụng
eurowindow khai trương căn hộ