English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Search Search
Trang chủ
Báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và nhiệm vụ công tác năm 2012

Ngày 23/12/2011 tại hội trường Phòng 201 nhà B6 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã diễn ra buổi lễ tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012 của Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Thủy lợi.


Hình ảnh: Công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm tại buổi lễ Tổng kết
 
Ngày 23/12/2011 tại hội trường Phòng 201 nhà B6 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã diễn ra buổi lễ tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012 của Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Thủy lợi.

Tham dự lễ tổng kết có đồng chí Hà Thanh Liêm- Chánh văn phòng Tổng Cục Thủy lợi đại điện cho Tổng cục Thủy lợi, đồng chí Nguyễn Viết Tiến Giám Đốc Trung tâm cùng tập thể ban Giám đốc, công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm.

Sau phần khai mạc đồng chí Nguyễn Viết Tiến Giám Đốc Trung tâm đã trình bày báo cáo “Kết quả công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012”, theo đó báo cáo đã nêu lên những kết quả về công tác chính trị tư tưởng, các số liệu về doanh thu, hợp đồng, các công tác về nhân sự, đào tạo, các hoạt động của đoàn viên, thanh niên, cán bộ trung tâm…kể từ ngày thành lập đến nay và đã đề ra các nhiệm vụ phương hướng trong năm tới.
 
Toàn văn báo cáo : xem chi tiếtCÁC TIN KHÁC
Về đầu trang
eurowindow facebook
hiểu đúng về eurowindow
eurowindow tuyển dụng
eurowindow khai trương căn hộ