English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Search Search
Trang chủ
Báo cáo sơ kết thực hiện Đề án 30 giai đoạn 2007-2010 của Bộ NN&PTNT

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính;


Ngày 12 tháng 8 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Cao Đức Phát chính thức công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp & PTNT với tổng số 468 thủ tục thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn…
Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trân trọng kính mời các Doanh nghiệp, tổ chức, người dân cùng "Chung tay cải cách thủ tục hành chính" trong lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT…
Tổ công tác Đề án 30 của Bộ khảo sát tình hình thực hiện TTHC tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ
Hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Chỉ thị số 3457/CT-BNN-VP ngày 22 tháng 10 năm 2010 về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.CÁC TIN KHÁC
Về đầu trang
eurowindow facebook
hiểu đúng về eurowindow
eurowindow tuyển dụng
eurowindow khai trương căn hộ