English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Search Search
Tư vấn thủy lợi

D DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY SẢN    
  Các dự án đã thực hiện    
1. Khảo sát, lập dự án và thiết kế BVTC + TDT cống Vũ Xá đê hữu sông Hồng, tỉnh Hà Nam. Ban QLDA NN-PTNT Hà Nam Hà Nam
2. Khảo sát, TKKT cống Mai Phương thuộc đê tả Hoàng Long thuộc hệ thống sông Thái Bình Ban QLDA PCLB đê điều Ninh Bình Ninh Bình
3. Khảo sát, TKKT + TDT  11 cống dưới đê của hệ thống sông Hoàng Long thuộc hệ thống sông Thái Bình Ban QLDA PCLB đê điều Ninh Bình Ninh Bình
4. Thiết kế KT - BVTC - DT công trình thủy lợi Phai Cát - Lai Châu Sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu Lai Châu
5. Lập quy trình điều tiết hồ chứa EA-Kao tỉnh Đắc Lắk Sở NN&PTNT tỉnh Đắc Lắk Đắc Lắk
6. Khảo sát địa hình địa chất lập báo cáo đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán của dự án ĐTXM trạm nghiên cứu Thủy sản nước lạnh Sapa - Lào Cai Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Lào Cai
7. Tư vấn khảo sát thiết kế công trình hồ chứa nước sinh hoạt  Chu Phìn - huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang Hà Giang
8. Tư vấn khảo sát thiết kế công trình hồ chứa nước sinh hoạt  xã Xà Phìn - huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang Hà Giang
9. Tư vấn khảo sát thiết kế công trình hồ chứa nước sinh hoạt  Tía Súng - huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang Hà Giang
10. Tư vấn khảo sát thiết kế công trình hồ chứa nước sinh hoạt  Cờ Lắng - huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang Hà Giang
11. Tư vấn khảo sát thiết kế công trình hồ chứa nước sinh hoạt  Lùng Thàng - huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang Hà Giang
12. Thiết kế KT - BVTC - TDT xây dựng công trình hồ chứa dự án xây dựng nhà máy tuyển quặng Apatit loại III khu Bắc Nhạc Sơn - Công ty Apatit Việt Nam Tổng Công ty Hóa chất mỏ Việt Nam  
13. Lập dự án đầu tư và TKKT - BVTC - TDT Dự án cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Huổi Phạ - Tp. Điện Biên - tỉnh Điện Biên Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên Điện Biên
14. Thiết kế KT - BVTC - TDT công trình thủy lợi Chu Va 12 Sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu Lai Châu
15. Thiết kế KT - BVTC - TDT Hồ chứa nước Chiến Thắng - Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn
16. Thiết kế KT - BVTC - TDT Hồ chứa nước Thâm Luông - Huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn
17. Lập dự án đầu tư Hồ chứa nước Đồng Bể, Kim Giao II - tỉnh Thanh Hóa Công ty TNHH nhà nước một thành viên Sông Chu Thanh Hóa
18. Lập dự án đầu tư Hồ chứa nước Hồng Khếnh - tỉnh Điện Biên Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên Điện Biên
19. Lập dự án đầu tư Dự án nâng cấp cải tạo Trạm nghiên cứu Thủy sản nước lợ Quý Kim - Thành phố Hải Phòng Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Hải Phòng
20. Thiết kế KT - BVTC - TDT Kênh Nhâm Tràng - tỉnh Hà Nam Công ty KTCTTL Nam Hà Nam Hà Nam
21. Lập dự án rà soát Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Nam Định Sở NN&PTNT tỉnh Nam Định Nam Định
22. Lập dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh Nam Trịnh Xá Công ty KTCTTL Bắc Đuống  
23. Lập dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh Bắc Trịnh Xá Công ty KTCTTL Bắc Đuống  
24.   Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình: Sữa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước vừa và nhỏ tỉnh Cao Bằng thuộc Chương trình đảm bảo an toàn hồ chứa nước Công ty TNHH một thành viên thủy nông Cao Bằng Cao Bằng
Về đầu trang
eurowindow facebook
hiểu đúng về eurowindow
eurowindow tuyển dụng
eurowindow khai trương căn hộ