English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Search Search
Công trình đê, kè biển

B

CÔNG TRÌNH ĐÊ, KÈ BIỂN

   
1.

Ksát, TKKT-TC+TDT: Dự án nâng cấp đê biển Trà Vinh Đoạn Tổng Long đến Nguyễn Văn Pho, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Ban QL các DA Thuỷ lợi tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh

2.       

Khảo sát, TKBVTC-DT công trình: Kè bảo vệ bờ biển Phan Rí Cửa đoạn từ C5-50-K5 và các mỏ hàn, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Ban QLDA huyện Tuy Phong

Bình Thuận

3.       

Khảo sát, TKBVTC-TDT Kè bảo vệ bờ biển xã Phước Thể giai đoạn II, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Ban Quản lý dự án huyện Tuy Phong

Bình Thuận

4.       

Khảo sát, lập dự án đầu tư công trình Kè chống sạt lở bờ biển bảo vệ khu dân cư xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Chi cục Thủy lợi, tỉnh Ninh Thuận

Ninh Thuận

5.       

Khảo sát, lập dự án và thiết kế dự án đê Đồng Môn - Hữu Phủ tỉnh Hà Tĩnh

Ban QLDA xây dựng đê điều Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

6.       

Lập Dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển Hội Thống, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Ban QLDA đê điều Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

7.       

Đê, kè biển YVích đoạn từ K0-K1+192,4 (MC63) thuộc Dự án: Tu bổ khôi phục đê, kè biển YVích từ xã Minh Lộc đến xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá

Chi cục ĐĐ&PCLB Thanh Hoá

Thanh Hoá

8.       

Tư vấn khảo sát bổ sung, lập điều chỉnh bổ sung dự án: Đầu tư nâng cấp Đê Phúc Long Nhượng và Đê Lộc Hà huyện Cẩm Xuyên thuộc DA Quản lý rủi ro thiên tai – Hợp phần I, tỉnh Hà Tĩnh

Ban QLDA hợp phần 2 - DA quản lý rủi ro thiên tai Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

9.       

Khảo sát, lập dự án Nâng cấp đê biển Quảng Trị công trình: Nâng cấp đê tả Bến Hải, Hạng mục Khu neo đậu trú tránh bão xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh

Ban QLDA ĐTXD-Sở NN&PTNT Quảng Trị

Quảng Trị

10.  

Dự án: Nâng cấp đê biển Quảng Trị công trình: Nâng cấp đê Bắc Phước

Ban QLDA ĐTXD-Sở NN&PTNT Quảng Trị

Quảng Trị

11.  

Lập dự án đầu tư: Nâng cấp đê biển Quảng Trị

Ban QLDA ĐTXD-Sở NN&PTNT Quảng Trị

Quảng Trị

12.  

Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Đê, kè biển Hải Châu- Hải Ninh, Tĩnh Gia  Thanh Hóa

Chi cục ĐĐ&PCLB Thanh Hoá

Thanh Hoá

13.  

Lập dự án và TKKT tu bổ, khôi phục kè biển Y Vích tỉnh Thanh Hoá

Chi cục đê điều và PCLB Thanh Hoá

Thanh Hoá

14.  

Lập TKBVTC Kè chống sạt lở bờ biển Hải Dương huyện Hương Trà và xã Phú Thuận huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công ty Epace pur

Thừa Thiên Huế

15.  

Lập dự án kè chống sạt lở bờ biển Hải Dương huyện Hư­ơng Trà và xã Phú Thuận huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi cục PCLB và QLĐĐ Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế

16.  

Tư vấn Khảo sát, TKBVTC-TDT công trình: Kè bảo vệ bờ sông, bờ biển khu vực Cửa Lở, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng  Nam

Ban QLDA NN & PTNT Quảng Nam

Quảng Nam

17.  

Khảo sát, thiết kế KTTC-TDT công trình Nâng cấp tuyến đê biển Hoàng Châu-Văn Chấn đoạn từ K5+576 - K7+976 thuộc huyện Cát Hải, TP Hải Phòng

Ban QLDA các công trình NN&PTNT Hải Phòng

Hải Phòng

18.  

Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án xử lý sự cố đê biển Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

Ban QLDA xây dựng NN và PTNT Nam Định

Nam Định

19.  

Lập dự án, TKBVTC công trình Củng cố, nâng cấp tuyến đê, kè biển Hoàng Châu - Văn Chấn đoạn từ K5+803 - K7+926 thuộc huyện Cát Hải, TP Hải Phòng

Ban QLDA các công trình NN&PTNT Hải Phòng

Hải Phòng

20.  

Khảo sát, lập thiết kế BVTC-TDT hạng mục Đê biển 5 từ K1+900 - K3, huyện Tiền Hải thuộc dự án: Củng cố và nâng cấp bờ biển 5 từ K0-K10 huyện Tiền Hải, Thái Bình

Ban Quản lý dự án – Sở NN&PTNT Thái Bình

Thái Bình

21.  

Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư tu bổ nâng cấp tuyến đê Vành Kiệu II và Hang Son, xã Phương Nam, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Ban QLDA Nam Uông Bí TX Uông Bí

Quảng Ninh

22.  

Lập TKBVTC-DT công trình Xử lý đột xuất khắc phục hậu quả bão số 7 năm 2005 hai tuyến đê biển thuộc huyện Giao Thuỷ - Nam Định

Ban QLDA xây dựng NN&PTNT Nam Định

Nam Định

23.  

Lập dự án đầu tư Gia cố đê, kè biển Cát Hải đoạn từ Bến Gót-Gia Lộc K0+00 đến K3+094, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Ban QLDA các công trình NN&PTNT Hải Phòng

Hải Phòng

24.  

Khảo sát, thiết kế BVTC, DT hạng mục công trình Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển số 8 từ K28-K29+500 huyện Thái Thụy

Ban Quản lý dự án – Sở NN&PTNT Thái Bình

Thái Bình

25.  

Khảo sát, TKKTTC-TDT Công trình: Xây dựng kè mỏ hàn cắt sóng giữ bãi bảo vệ tuyến đê biển Hải Thịnh II doạn từ K21+650-K22+400 thuộc đê biển Hải Hậu, Nam Định

Ban QLDA xây dựng NN&PTNT Nam Định

Nam Định

26.  

Khảo sát, lập dự án công trình Xử lý khẩn cấp  đê, kè Nghĩa Phúc và 9 mỏ kè đoạn từ K10+160 đến K11+358 thuộc tuyến đê biển huyện Nghĩa Hưng , tỉnh Nam Định

Ban QLDA XD NN & PTNT TP Nam Định

Nam Định

27.  

Khảo sát, TKBVTC-DT công trình Xử lý khẩn cấp  đê, kè Nghĩa Phúc và 9 mỏ kè đoạn từ K10+160 đến K11+358 thuộc tuyến đê biển huyện Nghĩa Hưng , tỉnh Nam Định

Ban QLDA XD NN & PTNT TP Nam Định

Nam Định

28.  

Củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển III, GĐI đoạn từ K4+500-K16+500 huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng

Ban QLDA các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng

Hải Phòng

29.   Khảo sát, thiết kế BVTC-lập tổng dự toán dự án: Củng cố, bảo vệ và nâng cấp tuyến đê, kè biển Gia lộc-Văn Chấn đoạn K3+094 đến K5+576, huyện Cát Hải, tp Hải Phòng Ban QLDA các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng Hải Phòng
30.   Bổ sung hạng mục và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp đê kè Nghĩa Phúc và 9 mỏ kè giữ bãi thuộc tuyến đê biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Ban QLDA XD NN & PTNT TP Nam Định Nam Định
Về đầu trang
eurowindow facebook
hiểu đúng về eurowindow
eurowindow tuyển dụng
eurowindow khai trương căn hộ