English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Search Search
Thư ngỏ
Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thủy lợi cam kết trở thành đối tác tin cậy, lâu dài, hiệu quả của các Chủ đầu tư trên cả nước.

Thông tin chung
Thông tin chung cung cấp thông tin tên đơn vị, trụ sở đơn vị, thông tin về tài khoản...

Quá trình thành lập
Trung tâm được thành lập dựa trên cơ sở sát nhập hai đơn vị là Trung tâm Tư vấn kỹ thuật về Đê điều và Trung tâm Chuyển giao công nghệ quản lý nước và công trình thuỷ lợi.

Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức nhân sự Trung tâm

Năng lực Trung tâm
Năng lực trang thiết bị công nghệ của nhà thầu

Dữ liệu về tài chính
Số liệu tài chính của Trung tâm Tư vấn kỹ thuật về Đê điều và Trung tâm Chuyển giao công nghệ quản lý nước và công trình thủy lợi.

Chiến lược phát triển Trung tâm
Chiến lược phát triển Trung tâm đến năm 2020

Về đầu trang
eurowindow facebook
hiểu đúng về eurowindow
eurowindow tuyển dụng
eurowindow khai trương căn hộ