English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Search Search
Sơ đồ tổ chức

- Ban Giám đốc: Gồm 03 lãnh đạo (01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc)

- Các tổ chuyên môn: Gồm 75 cán bộ (không kể kiêm nhiệm, cộng tác viên)

Trong đó phân theo trình độ chuyên môn/học vấn Trung tâm có:

+ Thạc sĩ : 10 người

+ Cử nhân : 7 người

+ Kỹ sư : 52 người

+ Trung cấp và công nhân: 6 người

Ngoài ra, Trung tâm còn có một lực lượng cộng tác viên, công nhân làm việc theo hợp đồng vụ việc, giàu kinh nghiệm sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu tiến độ của công trình.

Về đầu trang
eurowindow facebook
hiểu đúng về eurowindow
eurowindow tuyển dụng
eurowindow khai trương căn hộ